کانال کتیا_تدریس

@catia_tadris

آموزشی

کتیا_تدریس

تدریس کاربردی کتیا مقدماتی و پیش رفته و تدریس دروس مکانیک،دینامیک ماشین، مقاومت مصالح، ارتعاشات مکلنیکی،ریاضی عمومی،معادلات دیفرانسیل.

سایت کانال پیج، هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این صفحه ندارد.

نظرات بازدید کنندگان