گزارش تخلف

در صورتی که کانال کافه تنهایی دارای یکی از تخلفات زیر است، لطفا فرم را ارسال نمائید.

  • محتوای نامناسب
  • عدم تطابق با عنوان و توضیحات
  • لینک خراب
کافه تنهایی

تکست های خاص عاشقانه عکس نوشته همراه با گروه درخواست