گزارش تخلف

در صورتی که کانال کوک و نمد دارای یکی از تخلفات زیر است، لطفا فرم را ارسال نمائید.

  • محتوای نامناسب
  • عدم تطابق با عنوان و توضیحات
  • لینک خراب
کوک و نمد

سفارش محصولات نمدی... ستهای سیسمونی گیفتای نوزادی...سیسمونی ....نامزدی... ستهای توتو و بادی