گزارش تخلف

در صورتی که کانال جهانه برودت دارای یکی از تخلفات زیر است، لطفا فرم را ارسال نمائید.

  • محتوای نامناسب
  • عدم تطابق با عنوان و توضیحات
  • لینک خراب
جهانه برودت

انجام تمامی خدمات سردخانه های فریونی تعمیرات،نگهداری،راه اندازی،طراحی،و...