گزارش تخلف

در صورتی که کانال حاج محمود کریمی دارای یکی از تخلفات زیر است، لطفا فرم را ارسال نمائید.

  • محتوای نامناسب
  • عدم تطابق با عنوان و توضیحات
  • لینک خراب
حاج محمود کریمی

سازمان تبلیغات و نشر حاج محمود کریمی